Menu Products

PE / PP / PETG Bottle

PE-06
PE-06, 600ML
PE-09
PE-09, 250ML
PE-11
PE-11, 500ML
PE-12
PE-12, 100ML
PE-13
PE-13, 300/500ML
PE-14
PE-14, 400ML
PE-15
PE-15, 850ML
PE-17
PE-17, 230ML
PE-18
PE-18, 750ML
PE-22
PE-22, 400ML
PE-23
PE-23, 1000ML
PE-26
PE-26, 100ML/500ML/800ML
PE-30
PE-30, 1000ML
PE-34
PE-34, 500ML
PE-35
PE-35, 1000ML
PE-37
PE-37, 1000ML
PE-38
PE-38, 350ML
PE-38
PE-38, 750ML
PE-39
PE-39, 2000ML
PE-40
PE-40, 400ML
PE-42
PE-42, 130ML
PE-43
PE-43, 500ML
PE-44
PE-44, 80ML
PE-45
PE-45, 500ML
PE-47
PE-47, 500ML
PE-06

PE / PP / PETG Bottle

PE-06

Cap size: 28/400
Capacity: 600ml
Packing for export: 246pcs/ctn 50x38x41cm
Packing for domestic: 150pcs/ctn
     66.4x47x53.3cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-09

PE / PP / PETG Bottle

PE-09

Cap size: 36mm
Capacity: 250ml
Packing for domestic: 330pcs/ctn
     66.4x47x53.3cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-11

PE / PP / PETG Bottle

PE-11

Cap size: 28/400
Capacity: 500ml
Packing for export: 135pcs/ctn 62*52*57cm
Packing for domestic: 150pcs/ctn
     66.4x47x53.3cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-12

PE / PP / PETG Bottle

PE-12

Cap size: 24/410
Capacity: 100ml
Packing for domestic: 360pcs/ctn
     47.9 x 40.3cm x 37.9cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-13

PE / PP / PETG Bottle

PE-13

Cap size: 28/410
Capacity: 300ml/500ml
Packing for domestic: 300ml: 240pcs/ctn
     66.4x47x53.3cm
500ml: 154pcs/ctn 66.4x47x53.3cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-14

PE / PP / PETG Bottle

PE-14

Cap size: 33/410
Capacity: 400ml
Packing for domestic: 210pcs/ctn
     66.4x47x53.3cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-15

PE / PP / PETG Bottle

PE-15

Cap size: 33/410
Capacity: 850ml
Packing for domestic: 162cs/ctn
     90.9 x 45.5 x 62.4cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-17

PE / PP / PETG Bottle

PE-17

Cap size: 22mm
Capacity: 230ml
Packing for domestic: 160pcs/ctn
     50x37.9x40.6cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-18

PE / PP / PETG Bottle

PE-18

Cap size: 28/400
Capacity: 750ml
Packing for domestic: 150pcs/ctn
     90.9 x 45.5 x 62.4cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-22

PE / PP / PETG Bottle

PE-22

Cap size: 28/400
Capacity: 400ml
Packing for domestic: 276pcs/ctn
     90.9 x 45.5 x 62.4cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-23

PE / PP / PETG Bottle

PE-23

Cap size: 55mm
Capacity: 1,000ml
Packing for domestic: 138pcs/ctn
     90.9 x 45.5 x 62.4cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-26

PE / PP / PETG Bottle

PE-26

Cap size: 24/410 28mm/33mm
Capacity: 24/410: 100ml 28mm:
   500ml 33mm:800ml
Packing for domestic: 24/410: 367pcs/ctn :
     50x37.9x40.6cm
     28mm: 281pcs/ctn :
     90.9 x 45.5 x 62.4cm
     33mm: 180pcs/ctn :
     90.9 x 45.5 x 62.4cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-30

PE / PP / PETG Bottle

PE-30

Cap size: 33/410
Capacity: 1,000ml
Packing for domestic: 136pcs/ctn :
     90.9 x 45.5 x 62.4cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-34

PE / PP / PETG Bottle

PE-34

Cap size: 30mm
Capacity: 500ml
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-35

PE / PP / PETG Bottle

PE-35

Cap size: 28mm
Capacity: 1000ml
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-37

PE / PP / PETG Bottle

PE-37

Cap size: 45mm
Capacity: 1000ml
Packing for domestic: 74pcs/ctn :
     66.4x47x53.3cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-38

PE / PP / PETG Bottle

PE-38

Cap size: 28mm
Capacity: 350ml
Packing for domestic: 350ml: 240pcs/ctn :
     66.4x47x53.3cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-38

PE / PP / PETG Bottle

PE-38

Cap size: 28mm
Capacity: 750ml
Packing for domestic: 750ml: 126pcs/ctn :
     66.4x47x53.3cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-39

PE / PP / PETG Bottle

PE-39

Cap size: 55mm
Capacity: 2000ml
Packing for domestic: 66pcs/ctn :
     90.9 x 45.5 x 62.4cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-40

PE / PP / PETG Bottle

PE-40

Cap size: 28mm
Capacity: 400ml
Packing for domestic: 156pcs/ctn :
     66.4x47x53.3cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-42

PE / PP / PETG Bottle

PE-42

Cap size: 20mm
Capacity: 130ml
Packing for domestic: 264pcs/ctn :
     50 x 38 x 40.7cm
MOQ (domestic): Clear/White 10,000PCS;
   Customized color 30,000PCS
MOQ (export) : 50,000PCS

PE-43

PE / PP / PETG Bottle

PE-43

Cap size: 28mm
Capacity: 500ml
Packing for domestic: 174pcs/ctn :
     66.4x47x53.3cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-44

PE / PP / PETG Bottle

PE-44

Cap size: 25mm
Capacity: 80ml
Packing for domestic: 384pcs/ctn :
     50x37.9x40.6cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-45

PE / PP / PETG Bottle

PE-45

Cap size: 28mm
Capacity: 500ml
Packing for domestic: 250pcs/ctn :
     90.9 x 45.5 x 62.4cm
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS

PE-47

PE / PP / PETG Bottle

PE-47

Cap size: 28mm
Capacity: 500ml
MOQ (domestic): Clear/White 3,000PCS;
   Customized color 10,000PCS
MOQ (export) : 20,000PCS