thực đơn Sản phẩm
公司訊息 : 12/28 為公司盤點日,當天不出貨

Đầu Bơm dùng cho dung dịch dạng kem/ thuốc trị bệnh

CP-04
CP-04
CP-05
CP-05
CP-07
CP-07
CP-08
CP-08
FP-05
FP-05
CP-10
CP-10
CP-147
CP-147
TP-025A
TP-025A
TP-025B
TP-025B
TP-050A
TP-050A
TP-050B
TP-050B
L-18/20/24 PP nắp nhỏ
L-18/20/24 PP nắp nhỏ
L-18/20/24 PP nắp lớn
L-18/20/24 PP nắp lớn
CP-04

Đầu Bơm dùng cho dung dịch dạng kem/ thuốc trị bệnh

CP-04

Vòng ren Nắp: 24/410
Lượng ép ra: 0.4cc
đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):
1,000pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
Màu theo yêu cầu của khách
hàng( ngoại trừ màu ngọc trai/ nhũ) 5.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

CP-147

Đầu Bơm dùng cho dung dịch dạng kem/ thuốc trị bệnh

CP-147

Vòng ren Nắp: 24/410
Lượng ép ra: 1.0cc
đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu): 50*37.9*40.6cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
Màu theo yêu cầu của khách
hàng( ngoại trừ màu ngọc trai/ nhũ) 5.000 cái
MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS

CP-05

Đầu Bơm dùng cho dung dịch dạng kem/ thuốc trị bệnh

CP-05

Vòng ren Nắp: 24/410
Lượng ép ra: 0.5cc
đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):
1,000pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
Màu theo yêu cầu của khách
hàng( ngoại trừ màu ngọc trai/ nhũ) 5.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

CP-07

Đầu Bơm dùng cho dung dịch dạng kem/ thuốc trị bệnh

CP-07

Vòng ren Nắp: 24/410
Lượng ép ra: 0.7cc
đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):
1,000pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
Màu theo yêu cầu của khách
hàng( ngoại trừ màu ngọc trai/ nhũ) 5.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

CP-08

Đầu Bơm dùng cho dung dịch dạng kem/ thuốc trị bệnh

CP-08

Vòng ren Nắp: 24/410
Lượng ép ra: 0.8cc
đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):
1,000pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
Màu theo yêu cầu của khách
hàng( ngoại trừ màu ngọc trai/ nhũ) 5.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

FP-05

Đầu Bơm dùng cho dung dịch dạng kem/ thuốc trị bệnh

FP-05

Vòng ren Nắp: 24/410
Lượng ép ra: 0.7cc
đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):
1,000pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
Màu theo yêu cầu của khách
hàng( ngoại trừ màu ngọc trai/ nhũ) 5.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

CP-10

Đầu Bơm dùng cho dung dịch dạng kem/ thuốc trị bệnh

CP-10

Vòng ren Nắp: 24/410
Lượng ép ra: 1.0cc
đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):
1,000pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
Màu theo yêu cầu của khách
hàng( ngoại trừ màu ngọc trai/ nhũ) 5.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

TP-025A

Đầu Bơm dùng cho dung dịch dạng kem/ thuốc trị bệnh

TP-025A

Vòng ren Nắp: 24/410
Lượng ép ra: 0.25cc
đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):
1,000pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
đầu/1000,nắp/990 pcs/ctn MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
Màu theo yêu cầu của khách
hàng( ngoại trừ màu ngọc trai/ nhũ) 5.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

TP-025B

Đầu Bơm dùng cho dung dịch dạng kem/ thuốc trị bệnh

TP-025B

Vòng ren Nắp: 24/410
Lượng ép ra: 0.25cc
đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):
1,000pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
Màu theo yêu cầu của khách
hàng( ngoại trừ màu ngọc trai/ nhũ) 5.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

TP-050A

Đầu Bơm dùng cho dung dịch dạng kem/ thuốc trị bệnh

TP-050A

Vòng ren Nắp: 24/410
Lượng ép ra: 0.5cc
đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):
1,000pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
đầu/1000,nắp/990 pcs/ctn
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
Màu theo yêu cầu của khách
hàng( ngoại trừ màu ngọc trai/ nhũ) 5.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

TP-050B

Đầu Bơm dùng cho dung dịch dạng kem/ thuốc trị bệnh

TP-050B

Vòng ren Nắp: 24/410
Lượng ép ra: 0.5cc
đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):
1,000pcs/ctn 50*37.9*40.6cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
Màu theo yêu cầu của khách
hàng( ngoại trừ màu ngọc trai/ nhũ) 5.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái

L-18/20/24 PP nắp nhỏ

Đầu Bơm dùng cho dung dịch dạng kem/ thuốc trị bệnh

L-18/20/24 PP nắp nhỏ

Vòng ren Nắp: 18/415 20/410 24/410
Lượng ép ra: 0.13cc
đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):
đầu/1000,nắp/2000 pcs/ctn 51*43*32cm
đầu/1000,nắp/2000 pcs/ctn 51*43*32cm
đầu/1000,nắp/2000 pcs/ctn 51*43*32cm
đầu/1000,nắp/2000 pcs/ctn 51*43*32cm
đầu/1000,nắp/1250 pcs/ctn 51*43*32cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng/Đen 3.000pcs
Nắp dập màu theo yêu cầu( ngoại trừ màu ngọc trai/ nhũ) 10,000pcs
Nắp ngoài màu theo yêu cầu( ngoại trừ màu ngọc trai/ nhũ) 20.000pcs
MOQ( Xuất khẩu): 20.000pcs

L-18/20/24 PP nắp lớn

Đầu Bơm dùng cho dung dịch dạng kem/ thuốc trị bệnh

L-18/20/24 PP nắp lớn

Vòng ren Nắp: 18/415 20/410 24/410
Lượng ép ra: 0.13cc
đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):
đầu/1000,nắp/2000 pcs/ctn 51*43*32cm
đầu/1000,nắp/2000 pcs/ctn 51*43*32cm
đầu/1000,nắp/2000 pcs/ctn 51*43*32cm
đầu/1000,nắp/2000 pcs/ctn 51*43*32cm
đầu/1000,nắp/1250 pcs/ctn 51*43*32cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng/Đen 3.000pcs
Nắp dập màu theo yêu cầu( ngoại trừ màu ngọc trai/ nhũ) 10,000pcs
Nắp ngoài màu theo yêu cầu( ngoại trừ màu ngọc trai/ nhũ) 20.000pcs
MOQ( Xuất khẩu): 20.000pcs