thực đơn Sản phẩm
公司訊息 : 12/28 為公司盤點日,當天不出貨

Đầu Bơm dùng trong rửa thực phẩm

LDP823/1023 with 90º ống cong
LDP823/1023 with 90º ống cong
LDP823/1023 nắp an toàn
LDP823/1023 nắp an toàn
LDP823/1023 with diffuser
LDP823/1023 with diffuser
LDP823/1023 with 90º ống cong

Đầu Bơm dùng trong rửa thực phẩm

LDP823/1023 with 90º ống cong

 • Lượng ép ra:8cc±0.8cc
 • Vòng ren Nắp:28/400(Coarse Rib/Vân nhuyễn),
  28/410(Coarse Rib/Vân nhuyễn/Láng bóng),
  28/415,28 Phôi nước,28Nắp áp suất mạnh,33/410(Vân nhuyễn),
  38/400(L, M, H),38/410
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):280pcs/ctn, 53x38x46(cm)
 • MOQ(nội địa):Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
  Màu theo yêu cầu của khách
  hàng( ngoại trừ màu ngọc trai/ nhũ) 5.000 cái
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
LDP823/1023 nắp an toàn

Đầu Bơm dùng trong rửa thực phẩm

LDP823/1023 nắp an toàn

 • Lượng ép ra:8cc±0.8cc
 • Vòng ren Nắp:28/400(Coarse Rib/Vân nhuyễn),
  28/410(Coarse Rib/Vân nhuyễn/Láng bóng),
  28/415,28 Phôi nước,28Nắp áp suất mạnh,33/410(Vân nhuyễn),
  38/400(L, M, H),38/410
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):280pcs/ctn, 53x38x46(cm)
 • MOQ(nội địa):Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
  Màu theo yêu cầu của khách
  hàng( ngoại trừ màu ngọc trai/ nhũ) 5.000 cái
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
LDP823/1023 with diffuser

Đầu Bơm dùng trong rửa thực phẩm

LDP823 with diffuser

 • Lượng ép ra:8cc±0.8cc
 • Vòng ren Nắp:28/400(Coarse Rib/Vân nhuyễn),
  28/410(Coarse Rib/Vân nhuyễn/Láng bóng),
  28/415,28 Phôi nước,28Nắp áp suất mạnh,33/410(Vân nhuyễn),
  38/400(L, M, H),38/410
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):280pcs/ctn, 53x38x46(cm)
 • MOQ(nội địa):Trong suốt/ trắng 3.000 cái;
  Màu theo yêu cầu của khách
  hàng( ngoại trừ màu ngọc trai/ nhũ) 5.000 cái
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS