thực đơn Sản phẩm
公司訊息 : 12/28 為公司盤點日,當天不出貨

Đầu phun

TS-10A
TS-10A
TS-20A
TS-20A
TS-30A
TS-30A
TS-30F
TS-30F
TS40A (with hot stamping on Nozzle Cap)
TS40A (with hot stamping on Nozzle Cap)
TS40F (with hot stamping on Nozzle Cap)
TS40F (with hot stamping on Nozzle Cap)
TS40A
TS70A
TS70F
TS70F
TS500
TS500
TS570
TS570
TS500F
TS500F
TS600
TS600
TS670
TS670
TS600F
TS600F
TTS-102
TTS-102
TSD-100(全塑膠)
TSD-100(全塑膠)
TSDF-100(全塑膠)
TSDF-100(全塑膠)
T-055
T-055
T-305
T-305
T-650
T-650
T-650-3-20
T-650-3-20
TG-002
TG-002
TS-10A

Đầu phun

TS-10A

 • Vòng ren Nắp:28/400 (6TPI/8TPI),
  28/410TR(6TPI/8TPI)
  28/410(6TPI),28W
 • Lượng ép ra:1.1cc±0.1cc
 • Đặc điểm:sương & phun thẳng & tắt
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):500pcs/ctn, 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):紅白/藍白/綠白/黃白/
  白白/全本色3,000pcs;
  指定色(珠光色除外)5,000pcs
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
TS-20A

Đầu phun

TS-20A

 • Vòng ren Nắp:28/400 (6TPI/8TPI),
  28/410TR(6TPI/8TPI)
  28/410(6TPI),28W
 • Lượng ép ra:1.1cc±0.1cc
 • Đặc điểm:phun sương & tắt
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):500pcs/ctn, 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):紅白/藍白/綠白/黃白/
  白白/全本色3,000pcs;
  指定色(珠光色除外)5,000pcs
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
TS-30A

Đầu phun

TS-30A

 • Vòng ren Nắp:28/400 (6TPI/8TPI),
  28/410TR(6TPI/8TPI)
  28/410(6TPI),28W
 • Lượng ép ra:1.1cc±0.1cc
 • Đặc điểm:sương & tắt
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):500pcs/ctn, 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):紅白/藍白/綠白/黃白/
  白白/全本色3,000pcs;
  指定色(珠光色除外)5,000pcs
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
TS-30F

Đầu phun

TS-30F

 • Vòng ren Nắp:28/400 (6TPI/8TPI),
  28/410TR(6TPI/8TPI)
  28/410(6TPI),28W
 • Lượng ép ra:1.1cc±0.1cc
 • Đặc điểm:phun sương & tắt
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):500pcs/ctn, 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):紅白/藍白/綠白/黃白/
  白白/全本色3,000pcs;
  指定色(珠光色除外)5,000pcs
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
TS40A (with hot stamping on Nozzle Cap)

Đầu phun

TS40A (with hot stamping on Nozzle Cap)

 • Vòng ren Nắp:28/400 (6TPI/8TPI),
  28/410TR(6TPI/8TPI)
  28/410(6TPI),28W
 • Lượng ép ra:1.1cc±0.1cc
 • Đặc điểm:sương & tắt
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):500pcs/ctn, 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):紅白/藍白/綠白/黃白/
  白白/全本色3,000pcs;
  指定色(珠光色除外)5,000pcs
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
TS40F (with hot stamping on Nozzle Cap)

Đầu phun

TS40F (with hot stamping on Nozzle Cap)

 • Vòng ren Nắp:28/400 (6TPI/8TPI),
  28/410TR(6TPI/8TPI)
  28/410(6TPI),28W
 • Lượng ép ra:1.1cc±0.1cc
 • Đặc điểm:phun sương & tắt
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):500pcs/ctn, 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):紅白/藍白/綠白/黃白/
  白白/全本色3,000pcs;
  指定色(珠光色除外)5,000pcs
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
TS70A

Đầu phun

TS70A

 • Vòng ren Nắp:28/400 (6TPI/8TPI),
  28/410TR(6TPI/8TPI),
  28/410(6TPI),28W
 • Lượng ép ra:1.3cc±0.1cc
 • Đặc điểm:噴霧 & 關閉
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu): 500pcs/ctn, 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):紅白/藍白/綠白/黃白/
  白白/全本色3,000PCS;
  指定色(珠光色除外)
  5,000PCS
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
TS70F

Đầu phun

TS70F

 • Vòng ren Nắp:28/400 (6TPI/8TPI),
  28/410TR(6TPI/8TPI),
  28/410(6TPI),28W
 • Lượng ép ra:1.3cc±0.1cc
 • Đặc điểm:泡沫 & 關閉
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu): 500pcs/ctn, 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):紅白/藍白/綠白/黃白/
  白白/全本色3,000PCS;
  指定色(珠光色除外)
  5,000PCS
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
TS500

Đầu phun

TS500

 • Vòng ren Nắp:28/400 (6TPI/8TPI),
  28/410TR(6TPI/8TPI)
  28/410(6TPI),28W
 • Lượng ép ra:1.3cc±0.1cc
 • Đặc điểm:sương & tắt
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):500pcs/ctn, 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):紅白/藍白/綠白/黃白/
  白白/全本色3,000pcs;
  指定色(珠光色除外)5,000pcs
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
TS570

Đầu phun

TS570

 • Vòng ren Nắp:28/400 (6TPI/8TPI),
  28/410TR(6TPI/8TPI)
  28/410(6TPI),28W
 • Lượng ép ra:0.7cc±0.1cc
 • Đặc điểm:sương & tắt
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):500pcs/ctn, 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):紅白/藍白/綠白/黃白/
  白白/全本色3,000pcs;
  指定色(珠光色除外)5,000pcs
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
TS500F

Đầu phun

TS500F

 • Vòng ren Nắp:28/400 (6TPI/8TPI),
  28/410TR(6TPI/8TPI)
  28/410(6TPI),28W
 • Lượng ép ra:1.3cc±0.1cc
 • Đặc điểm:phun sương & tắt
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):500pcs/ctn, 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):紅白/藍白/綠白/黃白/
  白白/全本色3,000pcs;
  指定色(珠光色除外)5,000pcs
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
TS600

Đầu phun

TS600

 • Vòng ren Nắp:28/400 (6TPI/8TPI),
  28/410TR(6TPI/8TPI)
  28/410(6TPI),28W
 • Lượng ép ra:1.3cc±0.1cc
 • Đặc điểm:sương & tắt
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):500pcs/ctn, 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):紅白/藍白/綠白/黃白/
  白白/全本色3,000pcs;
  指定色(珠光色除外)5,000pcs
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
TS670

Đầu phun

TS670

 • Vòng ren Nắp:28/400 (6TPI/8TPI),
  28/410TR(6TPI/8TPI)
  28/410(6TPI),28W
 • Lượng ép ra:0.7cc±0.1cc
 • Đặc điểm:sương & tắt
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):500pcs/ctn, 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):紅白/藍白/綠白/黃白/
  白白/全本色3,000pcs;
  指定色(珠光色除外)5,000pcs
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
TS600F

Đầu phun

TS600F

 • Vòng ren Nắp:28/400 (6TPI/8TPI),
  28/410TR(6TPI/8TPI)
  28/410(6TPI),28W
 • Lượng ép ra:1.3cc±0.1cc
 • Đặc điểm:sương & tắt
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):500pcs/ctn, 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):紅白/藍白/綠白/黃白/
  白白/全本色3,000pcs;
  指定色(珠光色除外)5,000pcs
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
TTS-102

Đầu phun

TTS-102

 • Vòng ren Nắp:28/400
 • Lượng ép ra:0.85
 • Đặc điểm:sương
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):200pcs/ctn 44x39x27.5(cm)
 • MOQ(nội địa):紅白/藍白 3000pcs
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
TSD-100(全塑膠)

Đầu phun

TSD-100(全塑膠)

 • Vòng ren Nắp:28/410,28/410TR
 • Lượng ép ra:1.0cc±0.1cc
 • Đặc điểm:sương & tắt
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):500pcs/ctn 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):本色3000pcs
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
TSDF-100(全塑膠)

Đầu phun

TSDF-100(全塑膠)

 • Vòng ren Nắp:28/410,28/410TR
 • Lượng ép ra:1.0cc±0.1cc
 • Đặc điểm:phun sương & tắt
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):500pcs/ctn 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):本色3000pcs
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
TS-900

Đầu phun

TS-900

Vòng ren Nắp:
28/400, 28/410, 28/415
Lượng ép ra: 1.0cc±0.1cc
Đặc điểm:
1.Với thiết kế đinh tán đôi vững chắc đạt được ổn định tối đa khi sử dụng
2.Có thể điều chỉnh lượng nước phun ra Có thể theo yêu cầu điều chỉnh ra nước
dạng phun tập trung chuyển sang dạng phun sương
đóng gói hàng xuất khẩu:
350pcs/ctn 58 x 40 x 45.5 cm
đóng gói hàng nội địa:
350pcs/ctn 58 x 40 x 45.5 cm
MOQ(nội địa):
Trong đỏ/ trắng 3.000pcs
màu theo yêu cầu ( ngoại trừ màu ngọc trai/ nhũ) 30.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 20.000 cái
màu theo yêu cầu ( ngoại trừ màu ngọc trai) 30.000 cái

T-055

Đầu phun

T-055

 • Vòng ren Nắp:24/410
 • Lượng ép ra:0.55cc±0.05cc
 • Đặc điểm:sương
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):1000pcs/ctn 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):本色3000pcs
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
T-305

Đầu phun

T-305

 • Vòng ren Nắp:24/410
 • Lượng ép ra:0.35cc±0.05cc
 • Đặc điểm:sương
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):500pcs/ctn 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):本色3000pcs
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
T-650

Đầu phun

T-650

 • Vòng ren Nắp:24/410
 • Lượng ép ra:0.65cc±0.05cc
 • Đặc điểm:sương
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):500pcs/ctn 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):本色3000pcs
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS
T-650-3-20

Đầu phun

T-650-3-20

 • Vòng ren Nắp:28/410
 • Lượng ép ra:0.65cc±0.05cc
 • Đặc điểm:噴霧
 • đóng gói hàng nội địa(xuất khẩu):500pcs/ctn 52x37x45(cm)
 • MOQ(nội địa):本色3000pcs
 • MOQ(Xuất khẩu):20,000PCS
TG-002

Đầu phun

TG-002

 • Vòng ren Nắp:24/410
 • Lượng ép ra:0.14cc±0.02cc
 • Đặc điểm:sương
 • MOQ(nội địa):透明/白 3,000pcs;
  黑 5,000pcs; 指定色 10,000pcs
 • MOQ( Xuất khẩu):20,000PCS