thực đơn Sản phẩm
公司訊息 : 12/28 為公司盤點日,當天不出貨

Chai PET, Hủ - PET bình 30ml~60ml

 LV69-30ML
LV69-30ML
LV72-35ML
LV72-35ML
LV76-50ML
LV76-50ML
LV86-50ML
LV86-50ML
LV103-30ML
LV103-30ML
LF135-60ML
LF135-60ML
LV185-30ML
LV185-30ML
LV195-50ML
LV195-50ML
LV196-60ML
LV196-60ML
LV197-60ML
LV197-60ML
LV222
LV222-50ML
LV285
LV285-30ML
LV286
LV286-30ML
LV302
LV302-60ML
LV69-30ML

Chai PET, Hủ - PET bình 30ml~60ml

LV69-30ML

Vòng ren Nắp: 18/410
Dung tích: 30ml
đóng gói hàng xuất khẩu:

đóng gói hàng nội địa:
1000pcs/ctn 50*38*41cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 10.000 Cái;
Màu theo yêu cầu 30.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 50.000 pcs

LV72-35ML

Chai PET, Hủ - PET bình 30ml~60ml

LV72-35ML

Vòng ren Nắp: 18/410
Dung tích: 35ml
đóng gói hàng xuất khẩu:

đóng gói hàng nội địa:
850pcs/ctn 50*38*41cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 10.000 Cái;
Màu theo yêu cầu 30.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 50.000 pcs

LV76-50ML

Chai PET, Hủ - PET bình 30ml~60ml

LV76-50ML

Vòng ren Nắp: 18/410
Dung tích: 50ml
đóng gói hàng xuất khẩu:

đóng gói hàng nội địa:
748pcs/ctn 50*38*41cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 10.000 Cái;
Màu theo yêu cầu 30.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 50.000 pcs

LV86-50ML

Chai PET, Hủ - PET bình 30ml~60ml

LV86-50ML

Vòng ren Nắp: 18/410
Dung tích: 50ml
đóng gói hàng xuất khẩu:

đóng gói hàng nội địa:
720pcs/ctn 50*38*41cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 10.000 Cái;
Màu theo yêu cầu 30.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 50.000 pcs

LV103-30ML

Chai PET, Hủ - PET bình 30ml~60ml

LV103-30ML

Vòng ren Nắp: 18/410
Dung tích: 30ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
đóng gói hàng nội địa:
508pcs/ctn 39*30*31cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 10.000 Cái;
Màu theo yêu cầu 30.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 50.000 pcs

LF135-60ML

Chai PET, Hủ - PET bình 30ml~60ml

LF135-60ML

Vòng ren Nắp: 20/410
Dung tích: 60ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
đóng gói hàng nội địa:
750pcs/ctn 52x37x45cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 10.000 Cái;
Màu theo yêu cầu 30.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 50.000 pcs

LV185-30ML

Chai PET, Hủ - PET bình 30ml~60ml

LV185-30ML

Closure: 18/410
Dung tích: 30ml
đóng gói hàng xuất khẩu:
1080pcs/ctn 50*38*41cm
đóng gói hàng nội địa:
1080pcs/ctn 50*38*41cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 10.000 Cái;
Màu theo yêu cầu 30.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 50.000 pcs

LV195-50ML

Chai PET, Hủ - PET bình 30ml~60ml

LV195-50ML

Closure: 18/410
Dung tích: 50ML
đóng gói hàng xuất khẩu:
đóng gói hàng nội địa:
840pcs/ctn 50cmx38cmx41cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 10.000 Cái;
Màu theo yêu cầu 30.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 50.000 pcs

LV196-60ML

Chai PET, Hủ - PET bình 30ml~60ml

LV196-60ML

Closure: 18/410
Dung tích: 60ML
đóng gói hàng xuất khẩu:
đóng gói hàng nội địa:
630pcs/ctn 50cmx38cmx41cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 10.000 Cái;
Màu theo yêu cầu 30.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 50.000 pcs

LV197-60ML

Chai PET, Hủ - PET bình 30ml~60ml

LV197-60ML

Closure: 18/410
Dung tích: 60ML
đóng gói hàng xuất khẩu:
đóng gói hàng nội địa:

MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 10.000 Cái;
Màu theo yêu cầu 30.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 50.000 pcs

LV222

Chai PET, Hủ - PET bình 30ml~60ml

LV222

Closure: 20/410
Dung tích: 50ML
đóng gói hàng xuất khẩu:
đóng gói hàng nội địa:
735pcs/ctn 50x38x41cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 10.000 Cái;
Màu theo yêu cầu 30.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 50.000 pcs

LV285

Chai PET, Hủ - PET bình 30ml~60ml

LV285

Closure: 24/410
Dung tích: 30ML
đóng gói hàng xuất khẩu:
đóng gói hàng nội địa:
1044pcs/ctn 50x38x41cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 10.000 Cái;
Màu theo yêu cầu 30.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 50.000 pcs

LV286

Chai PET, Hủ - PET bình 30ml~60ml

LV286

Closure: 24/410
Dung tích: 30ML
đóng gói hàng xuất khẩu:
đóng gói hàng nội địa:
1090pcs/ctn 50x38x41cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 10.000 Cái;
Màu theo yêu cầu 30.000 cái

MOQ( Xuất khẩu): 50.000 pcs

LV302

Chai PET, Hủ - PET bình 30ml~60ml

LV302

Closure: 24/410
Dung tích: 60ML
đóng gói hàng xuất khẩu:
đóng gói hàng nội địa:
676pcs/ctn, 50x38x41cm
MOQ(nội địa):
Trong suốt/ trắng 10.000 Cái;
Màu theo yêu cầu 30.000 cái
MOQ( Xuất khẩu): 50.000 pcs